Απλές Γεύσεις - Συνεργαζόμενοι Χώροι

ΑΠΛΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ Catering
ΑΠΛΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ

To "ΑΠΛΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ" Catering, στην προσπάθειά του να οργανώσει με σωστό τρόπο την εκδήλωσή σας συνεργάζεται με κτήματα - χώρους, που διαθέτουν τις υποδομές και την ανάλογη αισθητική έτσι ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση των απαιτήσεων που μπορεί να έχετε.

Συζητώντας μαζί μας μπορούμε να οργανώσουμε την εκδήλωσή σας με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις που μπορεί να παρουσιάζει το συγκεκριμένο event. To "ΑΠΛΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ" Catering λοιπόν έχει την δυνατότητα να προτείνει τους παρακάτω χώρους - κτήματα:

  • Κτήμα Λάας....................
  • Resort Βάρκιζα................
  • Κτήμα Μικρού..................
  • Κτήμα Μικελίνα................
  • Albatros........................
  • Κτήμα Βέλλη...................
  • Κτήμα Αφεντάκη..............
  • Κτήμα Μπόνα